Oorzaken van diepe ademhaling/chronische hyperventilatie

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap als de zwangere vrouw hyperventileert. Het koolzuurgasgehalte zal in haar bloed relatief laag zijn, waardoor de concentratie koolzuurgas in de baarmoeder omlaag gaat. De foetus raakt gewend aan een wat lager koolzuurgasniveau en komt al “hyperventilerend” ter wereld.

Het idee dat diep ademen gezond is

Dit is een wijdverspreid misverstand. Veel mensen denken dat met diep ademen het lichaam van veel meer zuurstof wordt voorzien. Tegelijkertijd ademen ze dan ook weer te veel koolzuurgas uit. Ook ademen veel mensen door hun mond.

Te weinig beweging

Ons lichaam is gemaakt voor stevige arbeid en bij te weinig beweging maakt het lichaam te weinig koolzuurgas aan. Als je dan wat gejaagd of gestrest bent, dan wordt de ademhaling al snel zwaarder.

Verkeerd sporten

Sporten is zeker goed voor je lichaam, maar als je te fanatiek sport, kan je de controle over je ademhaling verliezen. Als je te lang verkeerd sport, dan kan het de ademhaling blijvend ontregelen.

Verkeerd eten

De ademhaling kan bij bepaalde voedingsmiddelen reageren.

Te veel slapen

Hoe langer je slaapt, des te zwaarder ga je ademen en raak je meer koolzuurgas kwijt. Ook als je op je rug slaapt, valt je mond gemakkelijk open en verlies je veel koolzuurgas. Je gaat ook eerder snurken.

Stress

Stress is tegenwoordig een belangrijke oorzaak van hyperventilatie. Stress is de natuurlijke prikkel die de ademhaling verdiept en ook zorgt dat je adrenalinegehalte wordt verhoogd. Daardoor komt je lichaam in een soort vlucht/vecht reactie te staan en je gaat zwaarder ademhalen.

Hoe kan de training jou hierbij helpen?

Tijdens de training krijg je ademhalingsoefeningen en informatie over leefstijl en gewoontes. Daardoor ga je op de juiste manier ademhalen, waardoor de chronische hyperventilatie verdwijnt.